Stokrotki

Zapraszamy do naszego przedszkola ul. Skotnicka 101

Zajęcia

Zajęcia w Niepublicznym Żłobku „Stokrotki”

- zabawy muzyczno – ruchowe
- zabawy plastyczno – techniczne
- zabawy edukacyjno – wychowawcze
- zabawy prozdrowotne
- zabawy sensoryczne
- zabawy usprawniające mowę

Więcej o zajęciach:

  • ZABAWY MUZYCZNO – RUCHOWE :


  • ZABAWY PLASTYCZNO – TECHNICZNE :


  • ZABAWY EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZE :


  • ZABAWY PROZDROWOTNE :


  • ZABAWY SENSORYCZNE :


  • ZABAWY USPRAWNIAJĄCE MOWĘ :