Stokrotki

Zapraszamy do naszego przedszkola ul. Skotnicka 101

Aktualności i ważne informacje

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

W dniu 7 grudnia br. rozpoczęło działalność Centrum Pierwszej Pomocy Psychologicznej. Są to cztery stacjonarne punkty w Krakowie, w których udzielane jest wsparcie psychologiczne dla mieszkańców Krakowa znajdujących się w kryzysie psychicznym z powodu trudnej sytuacji życiowej (m.in. przemoc i konflikty w rodzinie, utrata pracy, strata bliskiej osoby), która pojawiła lub nasiliła się w wyniku pandemii COVID-19. Konsultacje psychologiczne odbywają się także w formule on-line. Zadanie realizuje Stowarzyszenie UNICORN, a finansuje w całości Gmina Miejska Kraków.

W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o poinformowanie rodziców dzieci uczęszczających do Państwa placówki o możliwości skorzystania z bezpłatnego wsparcia i pomocy psychologicznej, poprzez przesłanie przedmiotowej informacji (materiały graficzne oraz informacyjne w załączeniu), drogą mailową, do rodziców. Ponadto proszę o zamieszczenie jej na Państwa stronach lub też mediach społecznościowych oraz o dystrybucję plakatów/ulotek w placówkach stacjonarnych. Więcej informacji na stronie www.kkr.krakow.pl oraz www.cppp.org.pl

W przypadku ewentualnych pytań dotyczących sprawy, proszę o kontakt z Panią Joanną Madej, pracownikiem Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia – tel. 12 616-19-81.

infografika

Komunikat dot. wsparcia psychologicznego

Fundacja Promyk prowadzi na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków placówkę „Zielony Domek”, która zapewnia psychologiczne wsparcie i pomoc dla rodziców z dziećmi w wieku do lat 3 oraz osób oczekujących na potomstwo.

Zielony Domek to jedyne w Polsce, oparte na francuskich wzorcach, miejsce spotkań i zabawy dla dzieci w wieku do lat 3, w towarzystwie rodzica lub opiekuna. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną działalność Zielonego Domku w trybie stacjonarnym, od dnia 26 października została zawieszona. Wychodząc jednak naprzeciw potrzebom rodziców i opiekunów z dziećmi w wieku do lat 3, do czasu powrotu do stacjonarnego trybu pracy, pracownicy Zielonego Domku zapraszają do udziału w spotkaniach w trybie on-line.

Codziennie, od poniedziałku do piątku, rodzice/opiekunowie z dziećmi oraz osoby oczekujące na potomstwo mają możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji/porad psychologicznych, które odbywają się poprzez platformę Zoom, pod adresem: https://zoom.us/j/95422880405 hasło: 21 96 24, lub telefonicznie pod numerem: 537 957 333. Dyżury terapeutów odbywają się w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 10:00 - 14:00, a we wtorki i czwartki pomiędzy 15:00 a 19:00.

Więcej informacji oraz linki do spotkań na stronie Fundacji Promyk oraz profilu Fundacji na Facebooku