Stokrotki

Zapraszamy do naszych przedszkoli ul.Borkowska 25 oraz ul.Skotnicka 101ZABAWY PROZDROWOTNE:

- zabawy i zajęcia które zachęcają najmłodszych do prowadzenia zdrowego trybu życia
( prawidłowego odżywiania, ruchu, dbania o higienę).


Podstawowe zabawy to:

• gimnastyka ogólnorozwojowa
• zabawy grupowe organizowane na świeżym powietrzu,
• poranna gimnastyka
• codzienna nauka nocnikowania,
• codzienna nauka czynności higieniczno – zdrowotnych.