Stokrotki

Zapraszamy do naszych przedszkoli ul.Borkowska 25 oraz ul.Skotnicka 101zabawy muzyczno – ruchowe

- pląsy , zabawy integracyjne przy muzyce, słuchanie a później śpiewanie piosenek,

CELEM tych zajęć jest : rozwój słuchu muzycznego, koordynacji ruchowej, motoryki dużej, rozwój społeczny