Stokrotki

Zapraszamy do naszych przedszkoli ul.Borkowska 25 oraz ul.Skotnicka 101ZABAWY EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZE

1) ZABAWY EDUKACYJNE: tłumaczenie najmłodszym otaczającej ich rzeczywistości. m.in zmiany zachodzące w ciągu roku, zjawiska występujące w przyrodzie, święta, pierwsze próby liczenia, operacje na zbiorach. Wykorzystuje się w nich bogaty materiał obrazkowy, książki, inne pomoce dydaktyczne i rekwizyty.

CELEM jest:

poszerzenie wiedzy o otaczającej rzeczywistości, zjawiskach występujących w przyrodzie, uwzględniające pory roku, święta okolicznościowe,
wzbogacenie słownictwa dziecka,


2) ZABAWY WYCHOWAWCZO – USAMODZIELNIAJĄCE:


CELEM jest:

- systematyczna nauka ubierania i rozbierania,
nauczenie samodzielnego korzystania z toalety,
wyrobienie nawyku estetycznego jedzenia