Stokrotki

Zapraszamy do naszych przedszkoli ul.Borkowska 25 oraz ul.Skotnicka 101ZABAWY PLASTYCZNO – TECHNICZNE :

1) ZAJĘCIA MANIPULACYJNO - KONSTUKCYJNE - w oparciu o różnorodny materiał do budowania, nawlekania, łączenia, z użyciem układanek, puzzli, szablonów geometrycznych, brył.

CELEM jest:

rozwój zdolności percepcyjnych,
kształtowanie sprawność dłoni i palców,
ćwiczenia motoryki małej (szczególnie opuszków palców naszych maluchów, co ma ogromny wpływ na rozwój mowy i umiejętność pisania),
polepszenie koordynacji wzrokowo - ruchowej,
pomoc w usamodzielnieniu dziecka,


2) ZAJĘCIA PLASTYCZNE - przeprowadzane z użyciem różnych materiałów i technik pracy. Wykorzystujemy w nich farby, kredki, masy plastyczne, papier kolorowy, bibuły, materiały o różnych fakturach, elementy naturalne (szyszki, żołędzie, kasztany, liście).

CELEM jest:

rozwój percepcji wzrokowej,
rozwój sprawności manualnej,
kształtowanie wrażliwości estetycznej,
pobudzenie wyobraźni,
poprawa koncentracji